ชสอ. ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 หมู่ที่ 3 บ้านสะป่อง ตำบลปะตา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
        นายธงชัย วิทยานุกรณ์ ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ พร้อมด้วย นายคำนึง โสตถิอุดม กรรมการดำเนินการ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 หมู่ที่ 3 บ้านสะป่อง ตำบลปะตา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2566
       นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดยะลา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด โดยมี นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ จากนั้นเข้าเยี่ยมเยือน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำกัด โดยมี ร้อยตำรวจตรี นิวัตร แก้วกลาง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เพื่อพบปะพูดคุยการดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากสหกรณ์สมาชิก ชสอ. 
        ทั้งนี้ ชสอ. ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับคณะของ ชสอ. ในครั้งนี้ด้วย
วันที่เขียนข่าว : 11 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM