พิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting และบรรยาย เรื่อง “ธรรมาภิบาลสำหรับนักบริหารงานสหกรณ์”
          วันที่ 10 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting และบรรยาย เรื่อง “ธรรมาภิบาลสำหรับนักบริหารงานสหกรณ์” โดยมี นายวิทยา ประเทศ ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวต้อนรับ และดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วม เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลสำหรับนักบริหารงานสหกรณ์ ให้สามารถนำไปปรับใช้กับการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างเเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและเกิดความมั่นคงแก่สหกรณ์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ จำนวน 249 คน 132 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 10 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM