ชสอ. ให้การตัอนรับ คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานการบริหารงาน การบริหารเงินและการลงทุน สินเชื่อ และสวัสดิการต่างๆ ของ ชสอ.
        วันที่ 8 สิงหาคม 2566  รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายธงชัย วิทยานุกรณ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางประภาษร ทิพย์ดี นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การตัอนรับ นายนักสิทธิ์ คุ้มชนะ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงานการบริหารงาน การบริหารเงินและการลงทุน สินเชื่อ และสวัสดิการต่างๆ ของ ชสอ. เพื่อนำไปใช้ประโยขน์ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสหกรณ์ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 08 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM