ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการนำแผนบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2566 ของ ชสอ. ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์
[เอกสารแนบ]
📣📣ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม การนำแผนบริหารความเสี่ยง สหกรณ์ออมทรัพย์ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2566 ของ ชสอ. ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์
ท่านสามารถตอบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2566
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวางแผนและวิจัย
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 304 - 307
วันที่เขียนข่าว : 11 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM