ชสอ. ขอนำส่ง(ร่าง) รายงาน การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566
[เอกสารแนบ]
        ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารซาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ดเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
 
        ชสอ. ขอส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 มาเพื่อพิจารณา หากท่านเห็นว่ารายงานมีข้อความไม่ถูกต้อง หรือมีคำทักทัวงประการใดกรุณาแจ้งให้ ซสอ. ทราบ ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ที่ลงในหนังสือนี้ เมื่อพันกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หาก ชสอ. มิได้รับคำทักท้วงประการใดจะถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักผู้บริหาร
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 204 หรือ 228
โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188
E-mail: info@fsct.com
 
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 09 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM