ชสอ. ให้การตัอนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด เข้าศึกษาดูงานการบริหารงาน การบริหารการเงิน และการลงทุนของ ชสอ. พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 7 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธงชัย วิทยานุกรณ์ รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การตัอนรับ นายสำเริง ทองมอญ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 36 คน เข้าศึกษาดูงานการบริหารงาน การบริหารการเงิน และการลงทุนของ ชสอ. เพื่อได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเกิดความมั่นใจในการดำเนินงานต่อไป พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 07 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM