ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จำกัด
        เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ  เปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566  สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จำกัด พร้อมด้วย นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ โดย ชสอ. ให้การสนับสนุนของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
 
        ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา สหกร์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จำกัด มีกำไร 23 ล้านบาท ปันผลให้สมาชิกในอัตรา 6.75% และเฉลี่ยคืนในอัตรา 30% ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 2 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
วันที่เขียนข่าว : 05 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM