พิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนา “กลยุทธ์การบริหารเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์” ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
       วันที่ 4 สิงหาคม 2566  รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ โครงการอบรมสัมมนา “กลยุทธ์การบริหารเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์” โดยมี นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ นายบุญธรรม เดชบุญ พันจ่าเอกณฐกร แก้วดี นายชำนาญ อมตเวทย์  นายสามัคคี เดชกล้า  กรรมการดำเนินการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมและมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวนเงิน 200,000 บาท  โดยมี ดร.ณสรวง ก้อนวิมล ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้รับมอบ มีผู้เข้าร่วมจากทุกภูมิภาค จำนวน 90 คน 50 สหกรณ์ และในวันเดียวกันนี้ รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ร่วมบรรยายพิเศษในโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการ”
 
        ทั้งนี้ ทั้งสองโครงการจัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่เขียนข่าว : 04 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM