ชสอ. ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของ ชสอ. พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ณ สำนักง
        วันที่ 4 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายเสนอ วิสุทธนะ นายวิทยา ประเทศ รองประธานกรรมการ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด  นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และกรรมการดำเนินการ ชสอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของ ชสอ. พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 04 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM