ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด ข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายเสนอ วิสุทธนะ รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายอาริยะ บุญเกตุ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของ ชสอ. เพื่อเป็นแนวทางให้กับคณะกรรมการดำเนินการ สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการบริการให้แก่สมาชิกได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการบริหารงานสหกรณ์ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ชั้น 4 สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 24 ก.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM