ชสอ. เข้าร่วมพีธีวางพวงมาลาดอกไม้สด สักการะพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ ลานพิธีหน้าอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
        วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสุนารี มีทรัพย์ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วมพีธีวางพวงมาลาดอกไม้สด สักการะพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่ทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์ไทย โดยมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด และ นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ 7 กลุ่มวิชาชีพ ตลอดจนบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ ลานพิธีหน้าอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
วันที่เขียนข่าว : 23 ก.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM