ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับ กรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 25 (สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก)
[เอกสารแนบ]
************เต็มแล้วค่ะ************
 
   ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร  “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 25 (สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก) ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2566  ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
 
        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์เป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์ ตามประกาศกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สหกรณ์ขนาดเล็กต้องมีกรรมการซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนดอย่างน้อยหนึ่งคน 
 
       ชสอ. จึงขอเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งกรรมการเข้าอบรม สหกรณ์ละ 2ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการดังกล่าวหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ  คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ก่อนวันที่ 18 สิงหาคม 2566  ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนตามรายชื่อไว้เท่านั้น  
 
 
 

 
วันที่เขียนข่าว : 24 ก.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM