ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานสหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเสนอ วิสุทธนะ รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายประยงค์ โมคคา ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานสหกรณ์ โดยมี พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การบริหารงานสหกรณ์และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ชั้น 4 สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 21 ก.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM