ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณ์ การบริหารการเงิน การลงทุน ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายบุญรอด บุญเหลือ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด นำคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 44 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. โดยมี นายเสนอ วิสุทธนะ รองประธานกรรมการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณ์ การบริหารการเงิน การลงทุนของ ชสอ. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานสหกรณ์ต่อไป พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ชั้น 4 สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 21 ก.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM