พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “กรรมการดำเนินการใหม่ “ รุ่นที่ 28 ระหว่างวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2566
        วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “กรรมการดำเนินการใหม่ “ รุ่นที่ 28 ระหว่างวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2566 โดยมี นายวิทยา ประเทศ ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสมยศ เสาวคนธ์  ดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ กรรมการดำเนินการ เข้าร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และภารกิจในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ การบริหารการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร 
        ทั้งนี้ ชสอ. ขอขอบคุณวิทยากร จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด และบริษัท พิศาล โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป เทรนนิ่ง จำกัด ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้และกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 154 คน 52 สหกรณ์ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่เขียนข่าว : 18 ก.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM