พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 และสัมมนาของชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566
        วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 นายเสนอ วิสุทธนะ รองประธานกรรมการ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 และสัมมนาของชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ พร้อมด้วยนายสมยศ  เสาวคนธ์  นายคำนึง โสตถิอุดม กรรมการดำเนินการ ชสอ. ที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ และนายยุทธนา ชุ่มจิต ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม 20,000 บาท และของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วม 450 คน
       ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายมิตร คำเลี้ยง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่ชมรมฯ ที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในจังหวัดกระบี่ และมี ดร.ยินดี ชาญณรงค์ ประธานกรรมการชมรมฯ  เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรอาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์ บรรยายหัวข้อ "สนุกกับงาน บริการอย่างมีความสุข" ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนานกับสไตล์การบรรยายของท่านวิทยากรในครั้งนี้ด้วย
วันที่เขียนข่าว : 15 ก.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM