ชสอ. ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด และ ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
       วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเสนอ วิสุทธนะ นายธงชัย วิทยานุกรณ์ รองประธานกรรมการ นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ พลตำรวจโท วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองประธานคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ชสอ. ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี นายนลทวัช สมาธิ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นางสาวสุทิสา นาคเสน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด พร้อมคณะ จำนวน16 คน และ พันตำรวจโท ปรีชา อับดุลเลาะห์ ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะจำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ชสอ. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน และหารือกรอบการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยที่จะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 03 ก.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM