การประชุมสหกรณ์ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน ผ่าน Zoom Meetings เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทยฯ
          วันที่ 30 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมสหกรณ์ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน ผ่าน Zoom Meetings เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทยฯ โดยมีคณะผู้บริหารบริษัทการบินไทยฯ นำโดย นายปิยะสวัสดิ์ อัมระนันท์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นาวาวิโรจน์ ทรงกำพล ประธานเจ้าหน้าที่สายกลยุทธ์องค์กร รายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าตามแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน ให้กับสหกรณ์เจ้าหนี้ได้รับทราบ พร้อมทั้งเปิดเวทีให้ซักถาม มีผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี และผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมออนไลน์ จำนวน 170 คน ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 30 มิ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM