ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ผู้บริหารระดับสูงจาก Skydive Technologies and Consulting Private Limited และสถาบันการเงินรายย่อยประเทศเอธิโอเปีย
        วันที่ 28 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธงชัย วิทยานุกรณ์ รองประธานกรรมการ นางประภาษร ทิพย์ดี นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ผู้บริหารระดับสูงจาก Skydive Technologies and Consulting Private Limited และสถาบันการเงินรายย่อยประเทศเอธิโอเปีย จำนวน 6 คน เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานของ ชสอ. และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 28 มิ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM