พิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting “เจาะลึกการประเมินคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์”
        วันที่ 22 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting “เจาะลึกการประเมินคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์” เพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเจาะลึกการประเมินคุณภาพ และวิธีการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมทั้งได้เรียนรู้กรณีศึกษา เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและเกิดความมั่นคงแก่สหกรณ์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าสัมมนาจำนวน 186 คน 94 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 22 มิ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM