รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565
[เอกสารแนบ]
        ชสอ. ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจำทุกปี โดยสนับสนุนแบบต่อเนื่องให้แก่เด็กนักเรียนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จนจบระดับมัธยมศึกษา และอีกส่วนหนึ่งสนับสนุนในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ
 
        สำหรับในปี 2565 ชสอ. ได้จัดสรรทุนสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้จำนวนเงิน 600,000.- บาท (จำนวน 20 โรงเรียนๆ ละ 30,000บาท) ดังรายละเอียดแนบประกาศ
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ.
โทรศัพท์: 0-2496-1199 ต่อ 319-320
วันที่เขียนข่าว : 19 มิ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM