ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ณ อาคารสำนักงาน นนทบุรี
          วันที่ 12 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายวิทยา ประเทศ กรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นางนฤมล ศรีสรรพ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ จำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของ ชสอ. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์ต่อไป พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ชั้น 4 สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 12 มิ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM