พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนา "แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2566-2571 พร้อมแบบอย่างแผนด้าน IT และแผนการลงทุน"
      วันที่ 3 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนา "แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2566-2571 พร้อมแบบอย่างแผนด้าน IT และแผนการลงทุน"  พร้อมบรรยายพิเศษ "ชสอ.พบสมาชิก" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2 ในรูปแบบ On-Site และ On-Line  โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ในช่วงเช้า นายสิทธิพร ปานใจ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 บรรยายหัวข้อ แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2566-2571 และวิทยากรในช่วงบ่าย นายศุภชัย เดชดำรงค์ศักดิ์ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด และนายเกียรติศักดิ์ เล็กอุดากร ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ เอไอเอส จำกัด ให้ความรู้เรื่องแบบอย่างแผนด้าน IT และแผนการลงทุน 
       ทั้งนี้การจัดประชุมสัมมนาดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมทั้งรูปแบบ On-Site และ On-Line จำนวน 120 คน ณ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 
วันที่เขียนข่าว : 03 มิ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM