ชสอ. เข้าร่วมการประชุมสัมมนา และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
        รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายธงชัย วิทยานุกรณ์ นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม นายบุญธรรม เดชบุญ กรรมการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมการประชุมสัมมนา และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว จำนวนเงิน 20,000 บาท และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุงานในปีนี้ด้วย
 
        ทั้งนี้ ชสอ.ได้ร่วมจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์การบริการของ ชสอ. ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดย มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน
วันที่เขียนข่าว : 27 พ.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM