พิธีเปิดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
        เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566  รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ  มอบหมายให้ พลตำรวจโท วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองประธานกรรมการ ชสอ.  กล่าวเปิดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้  ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2566 โดยมี ร้อยตำรวจเอก สุวิทย์  มากด้วง รองประธานกรรมการ ชสอ. และประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ กล่าวรายงาน  การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำกิจกรรมร่วมกัน อันเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เพื่อส่งผลดีต่อการทำงานร่วมกันระหว่างสหกรณ์สมาชิก 
 
        ทั้งนี้ ชสอ. ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม จำนวนเงิน 10,000 บาท โดยมีคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้รับมอบ  มีผู้เข้าร่วม จำนวน 370 คน 19 สหกรณ์  ณ  โรงแรมบรรจงบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่เขียนข่าว : 27 พ.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM