พิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ หลักสูตร "สหกรณ์ยุคใหม่เพียงปลายนิ้วสัมผัส"
        วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร "สหกรณ์ยุคใหม่เพียงปลายนิ้วสัมผัส" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับสหกรณ์  ทั้งนี้ ชสอ. ขอขอบคุณวิทยากร คุณวิชิต สนธิวณิช อดีตประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ที่ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้ารับการสัมมนา จำนวน  162 คน 77 สหกรณ์  ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 24 พ.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM