ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศเอ็มซีพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารการเงิน และการลงทุนของ ชสอ.
        วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายธงชัย วิทยานุกรณ์ ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายวิเชษ ปานพรม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศเอ็มซีพี (ประเทศไทย) จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 11 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารการเงิน และการลงทุนของ ชสอ. พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 17 พ.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM