โครงการศึกษาต่อปริญญาโท ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[เอกสารแนบ]
        ด้วย ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสัมครนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปศาตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) MCE รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2566
 
รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ >> https://mceeco.wixsite.com/gradcoop-ku
 
 
วันที่เขียนข่าว : 17 พ.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM