ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
ประกาศ ชสอ. แจ้งถอนรายชื่อและหมายเลขประจำตัว ผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ
 
 
 
 
 
 
 
**************************************************************
 
 
 
ประกาศ ชสอ. เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
 
        ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน พ.ศ. 2566 นั้น
 
        บัดนี้ ชสอ. ได้ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งให้สหกรณ์สมาชิกทราบ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการกำหนดวิธีในการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ของชุมนุมสหกรณ์ พ.ศ. 2562 โดยมีายละเอียด ดังนี้
 
 
>> ประกาศ ชสอ. เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ [รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก]
 
>> ตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน 2 คน [รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก]
 
>> ตำแหน่งกรรมการดำเนินการในเขตพื้นที่ จำนวน 17 คน [รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก]
 
>> ผู้สมัครตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการกลุ่มที่ 1  จำนวน 4 คน [รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก]
 
>> ผู้สมัครตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการกลุ่มที่ 2 จำนวน 8 คน [รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก]
 
วันที่เขียนข่าว : 11 พ.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM