ชสอ. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รุ่น 15 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        วันที่ 28 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายบุญธรรม เดชบุญ กรรมการดำเนินการ และประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ ถึงหลักการบริหารสหกรณ์ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์วิลาวัลย์ ศิลปศร และคณะนักศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รุ่น 15 จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของ ชสอ. เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน พร้อมด้วยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 28 เม.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM