ชสอ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
        วันที่ 28 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยมีพลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ ดร.สหพล สังฆ์เมฆ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอและรายงานผลการดำเนินงาน ตามระเบียบวาระการประชุม ในปีนี้ บริษัท ฯ มีกำไรสุทธิ 41,266,407 บาท สามารถจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น 0.3500 บาท ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 28 เม.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM