ชสอ. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.)
        วันที่ 22 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ พลตำรวจโท วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) ณ  ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 
        โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางละอาย จำกัด จ.นครศรีธรรมราช ที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และมีนายสมาน พวงจันทร์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการดำเนินการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้แทนจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แขกผู้มีเกียรติร่วม 400 คน
วันที่เขียนข่าว : 22 เม.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM