ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทพัตราภรณ์ไทยการย้อม จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของ ชสอ. ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 10 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายธงชัย วิทยานุกรณ์ ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก สุวิทย์ มากด้วง รองประธานกรรมการ นายโกวิท เกตุงาม นายวิทยา ประเทศ กรรมการดำเนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นางสาวไพเราะ ประพิณเลิศ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทพัตราภรณ์ไทยการย้อม จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 8 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของ ชสอ. พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 11 เม.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM