ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี
       วันที่ 8 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ร่วมแสดงความยินดีกับนายบุญชัย สฐิติวนิช ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี และทำบุญสำนักงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
        สอท. ก่อตั้งโดยคณะกรรมการและสมาชิก สหภาพแรงงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (สรท.) จดทะเบียนตาม พ.ร.บ สหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2525 เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของสมาชิกสหภาพแรงงานโดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินได้อย่างจริงจังและมั่นคง รวมทั้งมุ่งสนองความต้องการกู้ยืมเงินเมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อน หรือต้องการนำเงินไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อก่อให้เกิดรายได้ โดยดำเนินการตามหลักและวิธีการสหกรณ์  และยังได้รับการจัดอันดับเป็นประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่พิเศษระดับ A จากกรมส่งเสริมสหกรณ์เมื่อปี พ.ศ.2544
วันที่เขียนข่าว : 08 เม.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM