ชสอ. ร่วมมอบนํ้าดื่ม ให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี และศูนย์ปฏิบัติการตำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 7 เมษายน 2566 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นางประภาษร ทิพย์ดี และนางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ ร่วมมอบนํ้าดื่ม ให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี และศูนย์ปฏิบัติการตำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี สำหรับบริการเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจต่างๆ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2566
 
 
วันที่เขียนข่าว : 07 เม.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM