ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “สหกรณ์ยุคใหม่เพียงปลายนิ้วสัมผัส” ในวันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566
[เอกสารแนบ]
       ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “สหกรณ์ยุคใหม่เพียงปลายนิ้วสัมผัส” ในวันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับสหกรณ์  ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการสัมมนากับวิทยากร
 
       หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย  พัฒนรังษิวัฒนา โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 - 311 โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    
        *ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนตามรายชื่อไว้เท่านั้น
  
 
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง ลิงค์ด้านล่าง หรือ scan QR-code
 
 
วันที่เขียนข่าว : 04 เม.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM