ชสอ. ให้การต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุนของ ชสอ.
        วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายเอนก ล่วงลือ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายวิทยา ประเทศ กรรมการดำเนินการ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายพิเชษฐ์ จั่นแก้ว ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุนของ ชสอ. พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ชั้น 4 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 17 มี.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM