ชสอ. เข้าพบรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อขอยกเลิกการถือปฏิบัติ เรื่องวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทยฯ
        เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้นายเอนก ล่วงลือ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายวิทยา ประเทศ  กรรมการดำเนินการ ชสอ. ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร กรรมการเจ้าหนี้ นางประภาษร ทิพย์ดี นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. และผู้บริหารบริษัทการบินไทยฯ  เข้าพบ นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เพื่อขอยกเลิกการถือปฏิบัติ เรื่องวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทยฯ  ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กทม.
วันที่เขียนข่าว : 16 มี.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM