ชสอ. ให้การต้อนรับคณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 15 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธงชัย วิทยานุกรณ์ ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะจาก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานการบริหารงาน และการลงทุนของ ชสอ. พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ชั้น 4 สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 15 มี.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM