ชสอ. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จำกัด
        วันที่ 12 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยมี นายศุภกฤต ชูความดี ประธานกรรมการ และนายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก 308 คน มีผลประกอบการที่ดี และมีกำไรสุทธิ 3.13 ล้านบาท สามารถจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 4.00 เฉลี่ยคืน ร้อยละ 14.25 มีสมาชิกเข้าร่วมครบองค์ประชุมและสามารถดำเนินการประชุมผ่านไปได้ด้วยดี ภายในงานมีการจับรางวัล มอบแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุม ณ สโมสรบริษัทไทยคูราโบ จำกัด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันที่เขียนข่าว : 12 มี.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM