ประกาศ! รับสมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
ฝ่ายสำนักงาน ชสอ. ชั้น 1
ตั้งแต่วันพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป
เวลา 9.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
***ส่งเอกสารการสมัครเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น***
วันอังคาร ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป
เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
 
การยื่นใบสมัคร
ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2566
เวลา 9.00-16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ชสอ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานเลือกตั้ง ชสอ. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 223 และ 213
 
วันที่เขียนข่าว : 01 มี.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM