ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์ การบริหารการเงิน การลงทุนและการจัดการสหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายธงชัย วิทยานุกรณ์ ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ พร้อมด้วย นายวิทยา ประเทศ กรรมการดำเนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นางเพียงใจ วิศรุตรัตน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์ การบริหารการเงิน การลงทุนและการจัดการสหกรณ์ เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ชั้น 4 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 27 ก.พ. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM