พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาสหกรณ์ไทย ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
        ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาสหกรณ์ไทย ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนนทบุรี  โดยมีนายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ  26 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดย สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
วันที่เขียนข่าว : 26 ก.พ. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM