พิธีวางพานพุ่มสักการะน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
        วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเสนอ วิสุทธนะ กรรมการและเลขานุการ นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม กรรมการดำเนินการ รองศาสตราจารย์ วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้แทนสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ ข้าราชการ และพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พิธีกล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พิธีอ่านสารนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ในโอกาสครบรอบ 107 ปี การสหกรณ์ไทย ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 26 ก.พ. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM