พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนา เรื่อง “พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สมาชิกเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันตก”
        เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนา เรื่อง “พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สมาชิกเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันตก” โดยมีนายเอนก ล่วงลือ รองประธานกรรมการ นายวิทยา ประเทศ กรรมการดำเนินการและประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนา นายเทิม มิตรจิต นายสมยศ เสาวคนธ์ กรรมการดำเนินการและกรรมการส่งสริมและพัฒนา ชสอ. ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม กำกับ ดูแล เขตพื้นที่ 8 เขต เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เข้าร่วมจำนวน 155 คน 38 สหกรณ์ ณ ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 
        ทั้งนี้ ชสอ. ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดสัมมนาจำนวนเงิน 200,000 บาท ตามแผนงานและงบประมาณของเขตพื้นที่ โดยมี ดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก ร่วมรับมอบ
วันที่เขียนข่าว : 17 ก.พ. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM