ชสอ. เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด
        วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกในงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีนายกมล ศิริจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร 4 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ นิคมรถไฟ ถนนวิภาวดี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 
        สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด ดำเนินการมาครบรอบ 30 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สหกรณ์มีทุนดำเนินงาน 3,469,184,686.02 บาท มีสมาชิก 8,158 คน มีรายได้ 177,712,613.85 บาท และมีกำไรสุทธิ 145,001,806.52 บาท นอกจากนี้สหกรณ์ยังได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน 3 ปีติดต่อกันตามเกณฑ์ประเมินจาก ชสอ. ประจำปี 2565
วันที่เขียนข่าว : 15 ก.พ. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM