ชสอ. เข้าร่วมงานทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 9 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ
        วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วมงานทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  9 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ โดย นายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคระห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย เป็นประธานในพิธี  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกผู้ล่วงลับเป็นประเพณีมาทุกๆปี  โดยมีนายกสมาคม กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 13 ก.พ. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM