ชสอ. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด
        เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 พลตำรวจโท วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด โดยได้รายงานผลการดำเนินงานของ ขสอ. ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกสหกรณ์ มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมครบองค์ประชุมและดำเนินการประชุมไปได้ตามวาระ โดยมีนายวรวิทย์ สุฉันทบุตร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด ให้การต้อนรับและรับมอบของที่ระลึก ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 11 ก.พ. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM