พิธีเปิดการสัมมนา “การดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ และแนวทางการลงทุนการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบัน” จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง
        เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “การดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ และแนวทางการลงทุนการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบัน” จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง พร้อมด้วย นายเอนก ล่วงลือ รองประธานกรรมการ นายวิทยา ประเทศ นายสมยศ เสาวคนธ์ และ นายเทิม มิตรจิต กรรมการดำเนินการ ชสอ. เข้าร่วมงานพร้อมทั้งมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดงาน จำนวนเงิน 200,000 บาท โดยมี นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ร่วมรับมอบ 
 
        การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกในเขตภาคกลางที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงทิศทางการลงทุนแนวทางบริหารจัดการการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ในปี 2566 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการบริการจัดการสหกรณ์ เพื่อให้สามารถบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 130 คน จาก 45 สหกรณ์ ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วันที่เขียนข่าว : 11 ก.พ. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM