พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จำกัด
        เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.พิศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565 ร่วมกับ พลโท จักรกฤษณ์ วิริยะบูรณ์ เจ้ากรมพลาธิกรทหารบก รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จำกัด พร้อมด้วย ดร.เอนก ล่วงลือ รองประธานกรรมการ นายเสนอ วิสุทธนะ เลขานุการ นายเทิม มิตรจิต กรรมการดำเนินการ และนายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. โดยมี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกของสหกรณ์ร่วมแสดงความยินดี ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก นนทบุรี
        ชสอ. ได้ทำการมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จำกัด ซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของ ชสอ. ได้เกรดในระดับ A มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี บริหารจัดการสหกรณ์ด้วยความมั่นคง ซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกสูงสุดตามหลักการสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 07 ก.พ. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM